Tel: 07816
Aciwbigo traddodiadol yn Y Mwmbwls, Abertawe a'r De-Orllewin
Gwenan and Joanne acupuncturists

Y Therapyddion

Mae'n aciwbigwyr Gwenan Evans a Joanne Warring ill dwy yn Aelodau o'r Cyngor Aciwbigol Prydeinig (British Acupuncture Council) ac yn sicrhau, drwy Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus a rhwydweithio, eu bod yn cadw mewn cysylltiad a'r ymchwil diweddaraf mewn Meddygaeth Chineaidd a'r proffesiwn aciwbigo ym Mhrydain. Maent ill dwy yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd o'u gwaith, ac yn mwynhau cyfleoedd i groesawu myfyrwyr aciwbigo i arsylwi gyda nhw.

Disgwylir i unrhyw therapyddion eraill sydd am weithio yn Y Ganolfan Aciwbigo Mwmbwls fod yn aelodau gyda chorff proffesiynol cofrestredig yn y DU ac i fod yn berchen ar yswiriant llawn ar gyfer indemniad proffesiynol ac atebolrwydd cyhoeddus. .

Rhagor
British Acupuncture Council Member

Y Ganolfan

The Acupuncture Centre Mumbles
30 Dunns Lane
Y Mwmbwls
Abertawe
SA3 4AA

Cysylltwch â ni

T: 01792 366115
E: acumumbles@outlook.com

 

Mae'n newyddion diweddaraf yma (ymddiheuriadau mai dim ond yn Saesneg mae'r dudalen hon) neu cadwch mewn cysylltiad drwyFacebook neu Twitter.