Tel: 07816

Aciwbigo

Aciwbigo

Gwenan taking pulse for acupunctureSystem feddygol holistaidd a thraddodiadol yw aciwbigo. Fe’i datblygwyd a’i defnyddiwyd yn y dwyrain pell dros ganrifoedd, er mwyn gwella a chynnal iechyd miliynau o bobl.

Bellach, mae’r dechneg wedi hen ennill ei phlwyf ar draws y byd, ac fe’i hystyrir yn system gofal iechyd ddiogel ac effeithiol. Ym Mhrydain, mae dros 3,000 aciwbigydd cymwysiedig wedi eu cofrestru gyda’r Cyngor Aciwbigo Prydeinig.