Tel: 07816

Cysylltwch â ni

Y Ganolfan Aciwbigo Mwmbwls

30 Dunns Lane
Y Mwmbwls
Abertawe
SA3 4AA

T: 01792 366115
E: acumumbles@outlook.com

Cadwch mewn cysylltiad drwyFacebook neu Twitter.

The Acupuncture Centre Outside

Cyfarwyddiadau

O Draffordd yr M4

Mae’r Mwmbwls 5 milltir o gyffordd 42 ar yr M4. Cymerwch yr A483 i mewn i Abertawe. Ar ol croesi’t afon, cadwch at y chwith wrth y goleuadau traffig ar yr A4067 gan ddilyn arwyddion Gwyr/Mwmbwls.

Gyrru

Wrth gyrraedd tref y Mwmbwls o Abertawe, gyrrwch yn syth ar draws y cylchdro wrth ymyl tafarn y White Rose. Cymerwch y troad nesaf ar y dde (gyferbyn a siop Boots) i mewn i Dunns Lane. Ewch yn syth i dop y stryd (heibio Llyfrgell Oystermouth ar y chwith) ac fe welwch ein hadeilad ni ar y gornel dde, fel mae’r ffordd yn troi yn siarp i’r dde.

Ar y tren

Abertawe yw’r orsaf rheilffordd agosaf at y Mwmbwls, tua 3 milltir i ffwrdd.

Ar y bws

Mae Gwasanaeth Bws Rhif 2 yn gadael o Orsaf Bws Abertawe yn y Quadrant ac yn cymeryd tua hanner awr i gyrraedd arhosfan Oystermouth yng nghanol Y Mwmbwls

Parcio

Mae peth parcio ar y stryd yn ymyl y Ganolfan a nifer o feysydd parcio, un ar Newton Road ac eraill ar lan y mor yn ymyl siop Boots.