Tel: 07816

Lleoliadau clinig

acupuncture treatment rooms

Y Ganolfan

Sefydlwyd Y Ganolfan Aciwbigo yn wreiddiol ar Newton Road, Y Mwmbwls ym 1993 gan Tim Davis ac Isobel Cosgrove. Deng mlynedd yn hwyrach, yn Chwefror 2004, wedi adeiladu practis llewyrchus a phrysur, fe symudon nhw i’r adeilad presennol, sef Ty Gwyr, 28-30 Dunns Lane. Trawsnewidiwyd yr adeilad i greu canolfan therapi bwrpasol, gyda dwy ystafell driniaeth ar y llawr gwaelod, ynghyd a lolfa gysurus gyda mynediad a thoiled anabl. Ar y llawr cyntaf mae trydedd ystafell drinaeth/gyfarfod a swyddfa. Yn 2015, trosglwyddwyd y practis i Gwenan Evans a Joanne Warring, pan symudodd Tim ac Isobel i Lundain.

Mae awyrgylch ein canolfan yn bwysig iawn. Cynlluniwyd yr ystafelloedd i fanteisio ar y golau ac i greu teimlad o ofod ac awyr. Tra’n glinigol a phroffesiynol, mae’r adeilad hefyd yn hamddenol a thawel.

Mae ystafelloedd triniaeth a chyfarfod ar gael i’w llogi gan therapyddion amgen cofrestredig, fesul hanner diwrnod, diwrnod llawn neu weithiau fesul awr. Holwch am ffioedd llogi ac argaeledd drwy ffonio 01792 366115 neu ebostio acumumbles@outlook.com.